Thẻ: Kiếm tiền thụ động là gì?

Định nghĩa chung về thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn kiếm được mà không tham gia tích cực. Dù bằng cách nào, thu nhập thụ động là điều mà vô số người Mỹ đang có hàng ngày.

Điều đó thường có nghĩa là bạn tiếp tục kiếm thêm thu nhập mà không có hoặc có rất ít nỗ trong việc duy trì dòng tiền đó. Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể kiếm được tiền chỉ bằng cách ngồi chơi và không làm gì cả. Tin hay không, đó là điều mà hàng ngày tôi vẫn thường làm. Đây là một khái niệm thường được biết đến như là đầu tư để tạo ra thu nhập thụ động.

Thu nhập thụ động cơ bản hoạt động như sau: Bạn thực hiện một khoản đầu tư ban đầu, mà thường đòi hỏi bạn không chỉ là một số tiền mà còn cần làm một số nghiên cứu hoặc đi lại nhiều. Nhưng từ thời điểm đó trở đi, bạn có thể ngồi lại và từ từ đón nhận một dòng thu nhập mà không cần phải thực hiện thêm một nỗ lực nào nữa. Một số khoản đầu tư thông thường tạo ra thu nhập thụ động là cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cho thuê hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân. Tất cả những ý tưởng này cho phép bạn tiếp tục tạo ra dòng tiền theo thời gian.

Có rất nhiều hình thức kiếm tiền thụ động Hot trong năm 2021 được tổng hợp trên website:   Tienthudong24h

No Content Available