Thẻ: DEFI Là Gì?

DeFi là viết tắt của (Decentralized Finance) hay còn được gọi là tài chính phi tập trung. DeFi là nền tảng tài chính mở dành cho tất cả mọi người. DeFi tận dụng sức mạnh của Blockchain là phi tập trung và minh bạch rõ ràng. Trong đó mọi người đều có thể truy cập và sử dụng nó ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào mà không chịu sự chi phối bởi cá nhân, tổ chức tập trung quyền lực nào cả.

Khác với tài chính truyền thống (Cefi) xử lý thông qua bên trung gian thứ 3, các hoạt động của Defi được diễn ra trên Smart contract của blockchain. Hệ sinh thái mở này còn có một lợi thế lớn giúp mọi người tiếp cận bất kỳ dịch vụ tài chính nào có thể truy cập hệ sinh thái. Vì hệ thống tài chính truyền thống phụ thuộc vào các bên trung gian tìm kiếm lợi nhuận, nên dịch vụ của họ thường không cung cấp cho các cộng đồng thu nhập thấp. Tuy nhiên, với DeFi, các chi phí này giảm đáng kể và các cá nhân có thu nhập thấp cũng có thể hưởng lợi từ nhiều loại hình dịch vụ tài chính.

Hiện nay Ethereum đang là blockchain có nhiều dự án Defi hoạt động nhất. Sau đó tới Binance smartchain, Tron,…

No Content Available
  • Trending
  • Comments
  • Latest